Zaawansowany audyt SEO - Zadbaj o kondycję swojej witryny

Regulamin korzystania z serwisu

2013-08-18 21:20:29 TERMINY UŻYWANE W REGULAMINIE

Raport – analiza treści witryny oraz linków do niej prowadzących, pod kątem wskaźników jakościowych i prezentacja tych danych w postaci syntetycznej i analitycznej;
Punkty – wirtualna waluta systemu SiteCondition.com;
Usługodawca – S.C. Ad-Media.pl;
Klient – Osoba która użytkuje interface systemu SiteCondition.com w celu generowania Raportów w zamian za Punkty; Klient zobowiązuje się podać prawdziwe dane osobowe podczas rejestracji w systemie SiteCondition.com.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Usługodawca udostępnia Klientowi interface systemu SiteCondition.com w celu wygenerowania Raportu;
2. Raport przygotowywany jest na podstawie danych dostarczonych przez Klienta w formie określonej w dokumentacji technicznej;
3. Dane dostarczone przez Klienta, opisane w punkcie 2, nie mogą kierować do treści zakazanych przepisami prawa.
4. Koszt wygenerowania Raportu w Punktach każdorazowo jest wyliczany przed wykonaniem usługi;
5. Czas wygenerowania Raportu może się wahać w zależności od specyfiki dostarczonych danych;
6. Właścicielem danych wygenerowanych w Raportach przez system SiteCondition.com jest Usługodawca;
7. Raporty są przechowywane na serwerach utrzymywanych przez firmy trzecie;
8. Usługodawca udostępnia Klientowi Raport przez okres sześciu miesięcy od daty utworzenia Raportu. Raporty starsze niż sześć miesięcy mogą zostać automatycznie usunięte;
9. W czasie w którym Usługodawca przechowuje Raporty, Klient może wykonać na własny użytek kopię Raportu i nią dysponować przez dowolny okres.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za poprawne funkcjonowanie systemu SiteCondition.com;
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
- jakość i legalność danych dostarczanych przez Klienta w celu utworzenia Raportu;
- Raport utworzony wadliwie z powodu awarii lub niedostępności badanych Raportem witryn oraz witryn wskazanych w linkach do badanej witryny;
- szkody powstałe dla Klienta lub osób trzecich w efekcie korzystania z systemu SiteCondition.com przez Klienta lub osoby trzecie;
- szkody dla przechowywanych Raportów wynikające z działań lub braku działań firm trzech;
3. Usługodawca zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za działania lub brak działań Klienta wynikających z interpretacji treści Raportu przez Klienta;

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Zmiana regulaminu przez Usługodawcę nie wymaga zgody Klienta ani informowania go w jakiejkolwiek formie.
2. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych ze stosowania niniejszego regulaminu lub użytkowania systemu SiteCondition.com obowiązuje prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które mogą być już zapisane w folderze przeglądarki na dysku użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i zaufania.

Akceptuję wykorzystanie plików cookie